laptop location clock calendar
Miami-Dade Business Navigator

Sesyon Enfnmasyon sou Pwogram Miami-Dade Navigator (Info Sesion)

Oct
17
2022
Mon 1:00 PM to 1:30 PM

This event has been canceled

Online
Facilitated by Florida SBDC at FIU
Topic: Managing a Business

Si biznis ou a sitiye nan Miami-Dade County epi li se yon fanm, yon veteran oswa yon moun ki defavorize nan plan sosyal ak ekonomik ki posede majorite, asire w ke w konekte nan sesyon enfòmasyon sa a. Pwogram Miami-Dade Business Navigator (MDBN) se yon nouvo inisyativ lokal enteresan ki finanse, an pati, atravè yon sibvansyon ak Administrasyon Ti Biznis Etazini (SBA). Pwogram nan rasanble sèt gwoup lokal k ap travay pou elaji portée yo epi sipòte ti ak mikwo-biznis tankou pa w la. Enskri JODIA epi aprann kijan ou ka jwenn aksè nan konsiltasyon, fòmasyon, enfòmasyon biznis ak resous yonn-a-one nan men Navigatè Biznis ou yo.

Speaker(s): Myrtha Wroy, konsiltan nan SBDC at FIU.

Co-Sponsor(s): Finansman (an pati) atravè yon sibvansyon ak U.S. Small Business Administration.


Fee: No Cost
U.S. Small Business Administration

Funded in part through a Cooperative Agreement with the U.S. Small Business Administration.
All opinions, conclusions, and/or recommendations expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the SBA.

Site Content © 2023, FIU Navigator